Profil veřejného zadavatele a realizované projekty

31.srpna 2013 
Předbežné oznámení


4.září 2013
Soutěžní podklady – Melli Interiéry, s.r.o.


4.září 2013
Oznámení o vyhlášení veřejného obstarávání


11.říjen 2013
Informace o vybavení žádosti o nápravu


11.říjen 2013
Soutěžní podklady – úprava po žádosti o nápravu


21.říjen 2013
Informace o otevírání částí nabídek označených jako Ostatní


23.listopad 2013
Informace o otevírání částí nabídek označených jako Kritéria


20.únor 2014
Informace o výsledku vyhodnocení nabídek


28.srpen 2014  Monitorovací zpráva
Monitorovací zpráva – Melli Interiéry, s.r.o.